Jak utworzyć zgłoszenie w aplikacji Panel Sygnalisty

Dzięki aplikacji Panel Sygnalisty udostępnionej przez organizację, każdy pracownik może dokonać zgłoszenia o nieprawidłowościach w  miejscu pracy.

Aby dodać takie zgłoszenie sygnalista musi najpierw zapoznać się z oświadczeniami, zapewniając w ten sposób, że rozumie zasady zgłaszania nieprawidłowości.

Po tym kroku pracownik może łatwo i intuicyjnie dodać nowe zgłoszenie lub sprawdzić status swoich wcześniejszych zgłoszeń. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest procesem prostym, w którym sygnalista udziela informacji dotyczących zdarzenia, takich jak data, miejsce oraz okoliczności zdarzenia. Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia załączników oraz wskazania osób powiązanych ze zgłoszeniem i ich roli w sytuacji. Opcjonalnie, istnieje możliwość zezwolenia na ujawnienie danych osobowych sygnalisty w celu wyjaśnienia sprawy.

System automatycznie generuje unikalne hasło do zgłoszenia, umożliwiając sygnaliście śledzenie statusu zgłoszenia oraz podejmowanych działań następczych, a po wysłaniu zgłoszenia, system potwierdza jego rejestrację oraz umożliwia pobranie potwierdzenia w formacie PDF.

2023-11-15

Prawa osób zgłaszających naruszenia: kluczowe aspekty Dyrektywy UE 2019/1937

Obecnie coraz większe znaczenie przywiązuje się do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. W odpowiedzi na tę potrzebę, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Dyrektywę UE 2019/1937, mającą na celu zapewnienie ochrony i wsparcia dla tych, którzy zgłaszają naruszenia prawa. Jednym z kluczowych aspektów tej dyrektywy są prawa osób zgłaszających naruszenia, które stanowią fundament całego systemu ochrony.

Czytaj więcej »

Czym jest Dyrektywa o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, popularnie znana jako “dyrektywa o ochronie sygnalistów”, jest znaczącym krokiem w kierunku zapewnienia ochrony dla osób, które ujawniają nieprawidłowości w organizacjach publicznych i prywatnych na terenie Unii Europejskiej. W tym artykule omówimy główne aspekty i znaczenie tej dyrektywy.

Czytaj więcej »