Założenie konta i konfiguracja aplikacji Panel Sygnalisty

Prostota w użytkowaniu i intuicyjny interfejs, umożliwiają łatwe korzystanie z aplikacji nawet dla osób niezaznajomionych z  technologiami a proces założenia konta oraz jego konfiguracja zajmuje zaledwie 10 minut.

Aplikacja Panel Sygnalisty stworzona została z myślą o firmach, instytucjach finansowych oraz podmiotach sektora publicznego, które dążą do zapewnienia bezpiecznego i poufnego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, aplikacja ta oferuje szyfrowany kanał zgłoszeń, gwarantujący anonimowość i poufność danych.

Aplikacja daje możliwość personalizacji według indywidualnych potrzeb użytkowników. Możliwość dodania logo firmy, własnych oświadczeń oraz klauzul zgodnych z polityką prywatności organizacji czynią Panel Sygnalisty elastycznym narzędziem, dostosowywanym do specyfiki każdej instytucji.

Dzięki tym funkcjom, aplikacja stanowi niezawodne wsparcie dla organizacji, dbających o transparentność, etykę oraz bezpieczeństwo informacji.

2023-11-15

Prawa osób zgłaszających naruszenia: kluczowe aspekty Dyrektywy UE 2019/1937

Obecnie coraz większe znaczenie przywiązuje się do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. W odpowiedzi na tę potrzebę, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Dyrektywę UE 2019/1937, mającą na celu zapewnienie ochrony i wsparcia dla tych, którzy zgłaszają naruszenia prawa. Jednym z kluczowych aspektów tej dyrektywy są prawa osób zgłaszających naruszenia, które stanowią fundament całego systemu ochrony.

Czytaj więcej »

Czym jest Dyrektywa o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, popularnie znana jako “dyrektywa o ochronie sygnalistów”, jest znaczącym krokiem w kierunku zapewnienia ochrony dla osób, które ujawniają nieprawidłowości w organizacjach publicznych i prywatnych na terenie Unii Europejskiej. W tym artykule omówimy główne aspekty i znaczenie tej dyrektywy.

Czytaj więcej »