Blog – ochrona sygnalistów w praktyce

Prawa osób zgłaszających naruszenia: kluczowe aspekty Dyrektywy UE 2019/1937

Obecnie coraz większe znaczenie przywiązuje się do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. W odpowiedzi na tę potrzebę, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Dyrektywę UE 2019/1937, mającą na celu zapewnienie ochrony i wsparcia dla tych, którzy zgłaszają naruszenia prawa. Jednym z kluczowych aspektów tej dyrektywy są prawa osób zgłaszających naruszenia, które stanowią fundament całego systemu ochrony.

Czytaj więcej »

Czym jest Dyrektywa o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, popularnie znana jako “dyrektywa o ochronie sygnalistów”, jest znaczącym krokiem w kierunku zapewnienia ochrony dla osób, które ujawniają nieprawidłowości w organizacjach publicznych i prywatnych na terenie Unii Europejskiej. W tym artykule omówimy główne aspekty i znaczenie tej dyrektywy.

Czytaj więcej »