Polska ukarana przez TSUE: 7 mln euro kary za brak ochrony sygnalistów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, nakładając na Polskę karę finansową w wysokości 7 mln euro za niezaimplementowanie dyrektywy unijnej chroniącej sygnalistów, którzy zgłaszają naruszenia prawa.

Wyrok ten został ogłoszony 25 kwietnia 2024 roku, podkreślając konieczność przestrzegania terminów implementacji prawa unijnego oraz potencjalne konsekwencje ich niestosowania.

Dodatkowo, Polska musi zmierzyć się z karą dzienną wynoszącą 40 tys. euro za każdy dzień opóźnienia w stosowaniu dyrektywy, liczony od dnia ogłoszenia wyroku przez Trybunał. Jest to decyzja bezprecedensowa, która uwypukla powagę zaniedbań w zakresie adaptacji przepisów unijnych.

W swoim uzasadnieniu, TSUE odrzucił argumenty Polski dotyczące opóźnień spowodowanych przez pandemię COVID-19 oraz kryzys uchodźczy. Trybunał stwierdził, że te okoliczności nie mogą uzasadniać braku działań legislacyjnych potrzebnych do wdrożenia dyrektywy.

Decyzja ta stanowi istotne przesłanie dla innych państw członkowskich, wskazując na znaczenie terminowej realizacji zobowiązań unijnych i możliwe konsekwencje finansowe za ich zaniedbanie. To również przypomnienie o ważnej roli sygnalistów w zapewnieniu transparentności i przestrzegania prawa w Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, 2 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który 17 kwietnia trafił do Sejmu. Celem ustawy jest wdrożenie unijnej dyrektywy, z którym polski rząd spóźnił się – narażając państwo na kary finansowe – ponad dwa lata.

2024-05-08